Yang bertanggungjawab mengeluarkan atau menetapkan SKKNI adalah Menteri Ketenagakerjaan yang dapat diajukan permohonannya melalui layanan SKKNI pada portal kemnaker.go.id